Pyyköspuiston saneeraus – korjausrakentamista arvokohteessa

IP-Heikkilä toimi pääurakoitsijana As Oy Pyyköspuiston kohteessa, joka on Oulussa sijaitseva, vuonna 1969 rakennettu arvokohde. Rivitalo on osa Oulun kaupungin yleiskaavoituksen laatimaa Arvokkaat alueet Oulussa -kokonaisuutta ja edustaa yhtenäistä 1970-luvun alun asuntoarkkitehtuuria, joten myös korjausrakentamisessa yhdenmukaisuuden säilyyvyys tuli ottaa tarkasti huomioon.

Mitä tulee ottaa huomioon urakoitsijaa valitessa?

Ongelmanratkaisukyky

Koska kohteen rakenteet olivat vanhoja, ennen työn aloittamista ei voitu tietää yksityiskohtaisesti mitä sisältä tulee löytymään. Tällä kertaa yllättävän käänteen tarjosi vasta seinää purkaessa löydetty puhallettava styroksi, ureaformaldehydivaahto. Rakennuskonsultti Ari Normanin (Entavision Oy) mukaan IP-Heikkilä reagoi tilanteen vaatimalla tavalla nopeasti ja merkittävät lahovauriot onnistuttiin välttämään.

Kokemus ja asiantuntijuus

Kohde ei ollut yllätyksellisyydessään ainoa laatuaan, sillä korjausrakentamisessa muutoksia tulee vastaan aina. Tällöin tarvitaan ehdottomasti urakoitsijaa, jolla on kokemusta ja valmiuksia vastata tilanteisiin sekä viedä työ viimeistä yksityiskohtaa myöten loppuun. 

IP-Heikkilä valikoitui Normanin mukaan alunperinkin työhön juuri laajan ja monipuolisen korjausrakentamiskokemuksen vuoksi. Pyyköspuiston kohteessa tarvittiin rakennusliikettä, jolla on syvää osaamista ja halua löytää ratkaisuja työmaalla vastaan tuleviin tilanteisiin. “On hyvä, kun rakennusliike on käsitellyt vastaavia tilanteita jo aiemmin ja voi tarjota asaiantuntevia ehdotuksia”, Norman summaa. IP-Heikkilän ehdotuksen ansiosta saatiin muun muassa parannettua katon yläpohjan tuulettavuutta ja ilma kiertämään kiinteistöissä. 

Kommunikaatiotaidot

Myös taloyhtiön osakas ja peruskorjauksen arkkitehti- sekä pääsuunnittelija Katri Durchman korostaa huolellisen suunnittelun merkitystä ja asiantuntijuuden painottamista urakoitsijaa valitessa. 

Tärkeää on myös toimiva kommunikointi: IP-Heikkilä sai sekä yhteistyökumppaneilta, että asukkailta erityis-maininnan ammattitaitoisesta tiedottamisesta ja asukkaiden sujuvasta huomioon ottamisesta peruskorjauksen aikana.

Lue myös muut asiakastarinamme:

Pohjois-Suomessa toimiva, vahvasta projektinjohtamisesta ja erikoisosaamisestaan tunnettu IP-Heikkilä Oy on keskittynyt etenkin haasteelliseen korjausrakentamiseen ja saneeraukseen.